Huisregels

 

 

  • Er worden beslist geen erotische massages uitgevoerd.
  • Gemaakte afspraak dient 24 uur voor aanvang geannuleerd te worden.
  • Uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder uw toestemming niet verstrekt aan derden.
  • De praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van uw persoonlijke bezittingen.
  • Mobiele telefoons dienen uitgeschakeld te zijn tijdens een behandeling.
  • Voor aanvang van een massage dient u zorg te dragen voor algehele hygiëne van uw lichaam.
  • Bij twijfel over een bestaande blessure kan de masseur besluiten om níet over te gaan tot massage.
  • Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut en/of gebruikt u medicijnen dan kan de masseur u vragen of u overlegt met de desbetreffende of een massage toegepast mag worden tijdens de behandelperiode.
  • Indien u informatie achterhoudt inzake aandoeningen en/of blessures e.d. dan kunt u FishSpa Center Rotterdam en Massagepraktijk Morijn níet verantwoordelijk stellen voor de resultaten of gevolgen tijdens of na de FishSpa behandeling of massage.
 
     
 

Home